Start

Välkommen till rosqvist media

Vi arbetar med

  • Produktion av webbplatser.
  • Produktion av grafiskt material.
  • Konsultverksamhet inom mediasektorn.
  • Coachning av chefer inom media.
  • Konsultverksamhet inom IT-management och IT-säkerhet.