Välkommen till ROSQVIST MEDIA!

 Vi arbetar med

  • Produktion av webbplatser.
  • Produktion av grafiskt material.
  • Konsultverksamhet inom mediasektorn.
  • Coachning av chefer inom media.
  • Konsultverksamhet inom IT-management och IT-säkerhet.
  • Coachning av chefer inom IT.

Verksamheten drivs av mej, Lennart Rosqvist. Jag har nära 40 års erfarenhet från mediabranschen.

https://rosqvistmedia.se/wp-content/uploads/2015/10/startopa2-800x1500.jpg